دریا

چکیده:با گسترش اختلاف های روسیه با غرب، مقام های روسی به این جمع بندی رسیده اند که دشمنی و خصومت غرب با روسیه طولانی مدت خواهد بود، از این رو دکترین نظامی دریایی خود را با رویکرد «ناتو به عنوان تهدید پایدار علیه روسیه» تنظیم نموده اند. در چنین شرایطی، روسیه تلاش دارد راهبرد امنیت ملی خود را متناسب با ماهیت و شدت تهدیدها به روز کند و در همین ارتباط، «ناتو» را به عنوان تهدید اصلی تلقی کرده و متناسب با چنین تهدیدی، اقدام های لازم، به ویژه در صحنه اروپای شرقی، دریای سیاه و مرزهای غربی خود سامان داده است.