(طرح و برنامه)روزنگار راهبردی

     روسیه و ایران: بی اعتمادی تاریخی و معاصر

Russia and Iran: Historic Mistrust and Contemporary

آگوست  2016 دمیتری ترنین

http://carnegie.ru/2016/08/18/russia-and-iran-historic-mistrust-and-contemporary-partnership/j3qm

بخش سوم و پایانی

روابط روسیه و ایران در دیگر موضوعات منطقه­ای

بنیاد کارنگی                                                                                                                   

  • روسیه و ایران: بی اعتمادی تاریخی و معاصر

Russia and Iran: Historic Mistrust and Contemporary

 

آگوست  2016 دمیتری ترنین

بنیاد کارنگی                                                                                                                   

  • روسیه و ایران: بی اعتمادی تاریخی و معاصر

Russia and Iran: Historic Mistrust and Contemporary

شورای روابط خارجی                                                                                                                   

  • جمال مبارک عربستان سعودی

Saudi Arabia’s Gamal Mubarak

ژوئن  2016 استیون ای. کوک

http://blogs.cfr.org/cook/2016/06/20/saudi-arabias-gamal-mubarak/

شورای روابط خارجی                                                                                                                   

منطقه پرواز ممنوع به معنای منطقه بدون جنگ نیست

A No-Fly Zone Doesn’t Mean a No-War Zone

سپتامبر  2016 مایکا زنکو

  • ترکیه نیازمند جلب اطمینان دوباره از سوی غرب است

Turkey Needs Reassurance of the West’s Friendship

آگوست  2016 سینان اولگن

 http://carnegieeurope.eu/2016/08/15/turkey-needs-reassurance-of-west-s-friendship/j3o8

تهدید فزاینده حزب­الله علیه منافع امنیت ملی ایالات متحده در خاورمیانه

Hezbollah’s growing threat against U.S. national security interests in the Middle East

مارس  2016 دانیل بای­من

https://www.brookings.edu/testimonies/hezbollahs-growing-threat-against-u-s-national-security-interests-in-the-middle-east/

چرا ده کشور درحال جنگ با یمن هستند؟

Why are 10 countries attacking Yemen?

مارس  2016 جرمی شاپیرو

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2015/03/26/why-are-10-countries-attacking-yemen/

  • آیا فروش تانک به عربستان سعودی ایده خوبی است؟

Is selling tanks to Saudi Arabia such a good idea?

 آگوست  2016 بروس رایدل

https://www.brookings.edu/2016/08/13/is-selling-tanks-to-saudi-arabia-such-a-good-idea/

 

 

 

منافع اسراییل و گزینه­های موجود در سوریه

Israel's Interests and Options in Syria

آگوست  2016 لاری هانائر

http://www.rand.org/pubs/perspectives/PE185.html

 

صفحه‌ها