(معاونت پژوهش)اندیشکده های راهبردی جهان

پیشگفتار

شورای وزیران در نشست روز دوشنبه خود به ریاست خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان چشم‌انداز عربستان سعودی را از تصویب گذراند. نشست کابینه به بحث دربارۀ چشم‌انداز که پیش­نویس آن توسط شورای امور اقتصادی و توسعه و بر مبنای رهنمودهای خادم الحرمین الشریفین تهیه شده بود، اختصاص یافت. متن کامل چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی در ادامه می‌آید:

چکیده