مارتاکرت

یک خبرگزاری جمهوری آذربایجان از شکسته شدن آتش بس یکجانبه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط نیروهای ارمنستان خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری آذری ترند، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان به این خبرگزاری اعلام کرد آتش بس (یکجانبه) در خط مقدم مناطق فضولی، ترتر و  آغدام، شکسته شده است.

پیشتر در این روز، جمهوری آذربایجان به طور یکجانبه در منطقه قره‌باغ علیا (کوهستانی) اعلام آتش بس کرده بود.