بازتاب ها و پیامدهای تروریست خواندن حزب الله لبنان (از سوی اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس)

اساسا حزب الله لبنان از زمان تاسیس در دهه 1980 میلادی تاکنون به دلیل ماهیت وجودی و ساختارها و رویکردهای حاکم بر آن چندان مورد استقبال کشورهای عربی قرار نگرفت. تنها چند کشور عربی و آن هم به صورت موردی روابط محدودی با حزب الله تعریف کردند. حتی پیروزی های حزب الله در مقابل رژیم صهیونیستی در سال های 2000 و 2006 میلادی نه تنها مورد استقبال آنان قرار نگرفت، بلکه آن را به زیان منافع خود دانستند. اما در این میان، وضعیت سوریه کاملا متفاوت بود. این کشور پیدایش حزب الله در لبنان را در چارچوب راهبرد منطقه ای خود در مقابل رژیم صهیونیستی قرار داد و به همین دلیل جغرافیای سوریه به عنوان عمق راهبردی حزب الله لبنان تعریف شد.  با این وجود، بسیاری از کارشناسان اقدام اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر اعلام حزب الله لبنان به عنوان تروریسم را نقطه عطف مهمی در نوع جهت گیری اعراب نسبت به حزب الله می دانند. در این راستا، قابل ذکر است که شورای همکاری خلیج فارس در تاریخ 1394/12/12 حزب الله لبنان و همه گروه های مرتبط با آن را در فهرست حامیان تروریست جای داد و پس از آن و به فاصله چند روز ، شورای وزیران اتحادیه عرب نیز اقدامات حزب الله لبنان در خارج از مرزهای لبنان  را تروریستی خواند.