تحلیل تحولات ژئواستراتژیک منطقه

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon تحلیل تحولات ژئواستراتژیک منطقه294 KB1394/06/11 - 12:25

«این حرکت در منطقه قابل قبول نیست و من هشدار می‌دهم ‌سعودی‌ها باید دست از حرکت جنایت‌آمیز در یمن بردارند».

فرمانده معظم کل قوا، 20/1/94

تحلیل تحولات ژئواستراتژیک منطقه

چکیده

باوجود اینکه نزدیک به سه ماه از تجاوز نظامی عربستان سعودی به خاک یمن می‌گذرد کارشناسان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف به ویژه روابط بین‌الملل، علوم سیاسی، جغرافیای سیاسی، اقتصاد و ... به بررسی و تحلیل علل و  اهداف این تجاوز  پرداخته‌اند و هر کدام از دیدگاهی نظری این موضع را مورد واکاوی قرار داده‌اند. در این میان میز جغرافیای نظامی - راهبردی کارگروه ژئوپلیتیک نیز در خلال چندین نشست به بررسی و تحلیل تحولات ژئواستراتژیک منطقه با محوریت تجاوز نظامی عربستان به یمن پرداخته است. گزارش حاضر که متن سخنرانی دکتر عزت‌ا... عزتی با عنوان «تحلیل تحولات ژئواستراتژیک منطقه با محوریت عربستان» و نیز تلاشی در راستای تبیین ارتباط تحولات منطقه با جغرافیای راهبردي آن می‌باشد. نشست مزبور در تاریخ 28/3/1394 در «مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی» برگزار گردیده و امید است مورد بهره‌برداری مخاطبان ارجمند قرار گیرد. 

واژگان کلیدی:
تجاوز به یمن، تحولات ژئواستراتژیک منطقه، عربستان سعودی