فصلنامه شماره ۴7

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon فصلنامه شماره 474.94 MB1394/02/15 - 10:25

   

در این شماره می خوانید نویسنده/مترجم
فرآیند نیاز سنجی و اولویت بندی پویش محیطی در بسیجهادی عبدالملکی،مصطفی تقوی،ابراهیم نجفی
بررسی تاثیر عوامل الگوی سه شاخگی بر مدیریت دانشپیمان اخوان،مهران کشتکار
الگوی برآورد راهبردی توان دفاعی از بعد نیروی انسانیمهدی ناظمی ادکانی
چالش های خلاقیت و نوآوری کارکنانسیاوش نصرت پناه،عبدالرحمن کشوری،علیرضا پورالشیعه
تبیین مولفه های تعالی سازمانی در نیروی زمینی ارتش ج.ا.ایرانمحمدرضا قرایی آشتیانی،نبی اله دهقان و علیرضا شیخ
شناسایی ابزار های موثر بر شکل گیری و توسعه شبکه دانش بنیان درحوزه دفاعی و تحلیل آن با استفاده از ماتریس نهاد-ابزار-هدفمهدی الیاسی،سید حامدمزارعی،مهدی محمدی،علی اصغر سعدآبادی