فصلنامه شماره ۴8

  

در این شماره می خوانید نویسنده/مترجم
واکاوی الگوهای حاکم بر جنگ آینده و مقایسه آن با جنگ هشت ساله و جنگ های اخیرغلامعلی رشید،غلامرضا محرابی،فتح ا..کلانتری،شهرام شجاعی،داود زنجانی
تاثیر قابلیت های موشکی ج.ا.ایران بر سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیهمحمد احدی،علیرضا تنهایی
طراحی نظام ارزشیابی اثربخشی آموزش در سازمان های نظامی بر پایه الگوی تعالی سازمانیسیاوش نصرت پناه،محمد بازرگانی،محمد تقی بیگدلی
طراحی الگوی توانمند سازی سرمایه های انسانی در نیروهای نظامی ج.ا.ایرانبهرام رضایی،علیرضانریمانی و مجید رجب پور
تبیین ابعاد تاثیر گذاری نظامی شدن دریای خزر بر امنیت ملی ج.ا.ایرانمحمد جعفر آجورلو،ابوذر حسین پور دستکی
برسی آثار و پیامد های امنیتی قاچاق کالامحمد رئوف حیدری فر و شهریار حیدری