فصلنامه شماره 49

 

 

در این شماره می خوانید
راهبردهای به کار گیری شده از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریای ارتش ج.ا.ایران در دفاع مقدسعلی جمالی
ارائه الگوی مدیریت راهبردی تربیت و آموزش در دانشگاه های نیروهای مسلحسید ضیاءالدین قاضی زاده، علیرضا نادری خورشیدی، علی محمد احمد وند، فیض اله جلالی کوتنایی
اصول رهنامه بسیج مستضعفینیعقوب زهدی، فتح اله کلانتری، نصراله محابی
بررسی ابعاد و ویژگی های اجتماع های کاری در صنایع سازمان هوافضاعبداله جاسبی، مصطفی جعفری ، پیمان اخوان، مرتضی پیری
تاثیر رهبری تحول گرا و تابدل گرا بر تعهد سازمانیعلیرضا امیر کبیری، نبی اله دهقان، علیرضا شیخ، صمد فتحی
راهبردهای فعال سازی جوانان در راستای ارتقای اقتدار ملی ج.ا.ایرانمحمد باقر خرمشاد، رضا علیپوری