نمایندگان مجلس ترکیه دو لایحه اصلاحی برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری را تصویب کردند

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

نمایندگان مجلس ترکیه دو لایحه اصلاحی برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری را تصویب کردند

Turkish MPs approve 2 constitutional amendments to enhance president’s powers

 

پارلمان ترکیه لوایح پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی در راستای افزایش اختیارات رییس جمهوری را تصویب کردند. البته برای تصویب نهایی، این اصلاحات باید به همه پرسی گذاشته شوند.

به موجب این تغییرات، رییس جمهور از حق درخواست تصویب قوانین جدید و انتصاب و برکناری اعضای کابینه برخوردار خواهد بود، همچنین نمایندگان مجلس در نظارت بر دولت با هزینه ها و محدودیت هایی روبرو خواهد شد.

هرچند در مجلس برخی نمایندگان مخالفت هایی ابراز داشتند، اما در نهایت به تصویب اکثریت آنان رسید.

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

5 + 0 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.