(پروژه کسر خدمت) بررسی روند واردات و صادرات کالاهای اساسی کشور طی 10 سال آینده در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

(پروژه کسر خدمت) بررسی روند واردات و صادرات کالاهای اساسی کشور طی 10 سال آینده در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

9 + 8 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.