XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX اعلام علنی انتشار سند راهبرد ارتش رژیم صهیونیستی علیه حزب الله و حماس | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

اعلام علنی انتشار سند راهبرد ارتش رژیم صهیونیستی علیه حزب الله و حماس

چکیده:

این سند، بر روی نکات بسیار مهمی تأکید دارد، از جمله:

 • نیاز ارتش رژیم صهیونیستی به آتش پر حجم و سهمگین در مواقع جنگ؛
 • بمباران تمامی مراکز و مواضع؛
 • ترور اشخاص به شکل روزانه در ایام جنگ.

این سند (عملیاتی) بسیار به نظریه «امنیت ملی اسرائیل» نزدیک است و برای 3 مرحله (عادی، اضطراری و جنگی)،  برنامه هایی را پیش بینی کرده است. برآورد ارتش رژیم صهیونیستی از تحولات منطقه حاکی از آن است که باید قدرت عملیاتی خود را تقویت کنیم تا در مقابل نظام های غیر دولتی – مانند حزب الله و حماس- مواجهه جدی داشته باشیم.

این سند بر ضرورت تحقق این سه هدف توسط ارتش رژیم صهیونیستی تاکید دارد:

 1. تسلیم دشمن؛
 2. ایجاد یأس و نومیدی و انگیزه برای جنگ؛
 3. نومیدی و ناتوانی از وارد کردن ضربات دردناک به ارتش رژیم.

از طرفی، عنوان شده که این حمله ها و عملیات ها باید قوی، دردناک  و علیه اماکن، شخصیت های راهبردی در ابتدای جنگ باشد. سند همچنین اشاره جدی به تلاش های اطلاعاتی (جاسوسی) قبل از هر جنگ دارد.

ملاحظه

 1. رژیم صهیونیستی به دلیل الگو و قالب های ذهنی و ادراکی همواره محیط تعاملی خود را در «حالت اضطراری»، تحلیل می کند.
 2. محیط تعاملی رژیم صهیونیستی در حال حاضر با وجود محیط تهدید، فرصت برای رژیم تلقی می شود، اما ابهام در این محیط به شدت وجود دارد. هر گونه تغییرات دراماتیک که قابلیت خوانش و رصد میکرو قدرت و سامانه های قدرت افکنی وابسته به ج.ا.ایران، (از جمله حزب الله، حماس و جهاد اسلامی) برای رژیم صهیونیستی یک تهدید راهبردی و «وجودی» است.
 3. رژیم صهیونیستی از نگاه روانشناسی امنیتی که از وی می شناسیم، همواره به استقبال بدترین حالات رفته و برای «ضربه انتقامی راهبردی»، خود و سامانه های اطلاعاتی و امنیتی را در وضعیت «انگشت بر روی ماشه» قرار می دهد.
 4. برای رسیدن به وضعیت «انگشت بر روی ماشه» کاوشگری عمیق را از طریق دسترسی راهبردی به اهداف مورد نظر در دستور کار جدی خود قرار می دهد.
 5. رسانه های رژیم صهیونیستی به دلیل نوع مقررات حاکم بر آن، دارای ظرفیت احصای کلید واژه های راهبردی می باشد.
 6. پیشینه اقدام های ناهمتراز رژیم صهیونیستی  در عملیات های راهبردی اطلاعاتی نشان می دهد که سامانه های این رژیم همواره به صورت خفته و فعال امکان دستیابی را برای رسیدن به اهداف فراهم می سازند.

تجزیه و تحلیل

کلید واژه های مندرج در این خبر، نشان می دهد که رژیم صهیونیستی به دلیل پیچیدگی های روند تحولات منطقه ای، خود را در حال آماده سازی و انجام رزمایش های درون متنی قرار داده است. در حال حاضر، تقویت سامانه های ذهنی و روانی بازیگران منطقه و حتی فرا منطقه ای در خصوص ج.ا.ایران و گروه های همسو – به ویژه پس از برجام – آنها را برای پذیرش اقدام های خصمانه و اطلاعاتی علیه زیر ساخت های مادی و نیز حذف رهبران مؤثر و راهبردی (به تعبیر رژیم) به شدت مهیا می دانند.

بنابراین، رژیم صهیونیستی به منظور رسیدن به چنین اهدافی ضمن انسجام بخشی شبکه های منطقه ای ضد مقاومت، به شکل جدی در پی شکار «شاه ماهی» خود خواهد بود.

توصیه های راهبردی

 1. سامانه های ج.ا.ایران در منطقه (سوریه، عراق و ...) در خصوص رعایت حفاظت در حوزه حریف حرفه ای را در این خصوص به کار بندند.
 2. عناصر، کارکنان (خودی/ همکار) از طریق آگاه سازی، توجیه و توانمند سازی از طریق آموزش تقویت شوند.
 3. در خصوص انتشار فعالیت ها، اقدام ها، تردد و ... توسط مبادی ذی ربط مدیریت و کنترل خبری جدی در دستور کار باشد.

شرایط روحی، روانی محیط تعاملی کارکنان به ویژه عناصر بومی به دلیل فشار، محدودیت ها و رعایت مقررات (احتمالا نسبی) همواره دچار استرس و فشارهای عصبی شده و از این رو به محض ورود به محیط  «باصطلاح امن» به راحت طلبی و عادی شدن در محیط های اینچنینی به فرصت برای دسترسی توسط «شبکه های هدایت شده» حریف تبدیل می گردند.