XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX نقش جایزه منابع انسانی در تعالی سازمان ها | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

نقش جایزه منابع انسانی در تعالی سازمان ها

با عنایت به اهمیت موضوع مدیریت منابع انسانی و نقشی که این امر در تعالی سازمان­ها ایفا مینماید، مرکز مطالعات راهبردی دفاعی، اقدام به برگزاری نشست تخصصی با عنوان «نقش جایزه منابع انساني در تعالي سازمان­ها»، نموده است.

تبیین مدل­های رایج مدیریت منابع انسانی و تعالی سازمانی و مطالعه تطبیقی مدل های موجود و همچنین طرح دیدگاه­های منطبق بر آموزه­های دینی، بخش مهمی از این نشست را به خود اختصاص داد. همچنین در ادامه، سخنران جلسه ضمن بیان اهمیت ایجاد فضای رقابتی مناسب میان سازمان­ها، فراهم آوردن امکان تبادل تجارب موفق میان آنها و انتخاب، معرفی و قدردانی از سازمان­های برتر در حوزه مدیریت منابع انسانی، به عنوان مهمترین اهداف جایزه تعالی منابع انسانی، به مبحث چالش­هاي حال حاضر مدیران منابع انساني پرداخته و از مواردی همچون:

۱-نداشتن برنامه جامع تحول در تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی

۲-عدم وجود مديريت ارزيابي عملکرد یکپارچه

۳-مشکلات رعایت اصل شايسته سالاري

۴-مشکلات و مسائل ساختار سازماني

۵-ضعف در مديريت سرمايه­هاي فکري سازمان

به­عنوان برخی از مهمترین چالش­ها که از دیدگاه مدیران و کارشناسان نیروهای مسلح مطرح می­شود، نام برده و خاطرنشان ساخت که با پیاده­سازی الگوی جایزه تعالی عملکرد منابع انسانی و استفاده از بازخوردهای بدست آمده، سازمان قادر خواهد بود تا بخش قابل توجهی از این چالش­ها را مدیریت نماید.