کسر خدمت سربازی

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی بنابه هماهنگی های انجام شده با بنیاد نخبگان نیروهای مسلح به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ازای انجام موضوعات پژوهشی مبادرت به کسر خدمت سربازی می نماید.

لذا افراد واجد شرایط می توانند به روش های زیر با این مرکز تماس حاصل نمایند.

1- تلفن:۸۸۷۲۸۹۴۳ داخلی ۱۱۹

2- واجدین شرایط می توانند پس از انتخاب و پر کردن فرم ها با گروه مربوطه از طریق پست الکترونیک ذکر شده در فهرست عناوين پژوهشی مکاتبه نمایند.

3- در هنگام ارسال فرم حتما یک رونوشت در قسمت cc به آدرس edari@mtrd.ir برای پیگیری مراحل ارسال گردد.

دسته بندی: