گزارش برگزاری جلسه میز مدیریت جهادی گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی1

اولین نشست میز تخصصی "مدیریت جهادی" در مورخه 24/08/1394 از ساعت 14 الی 16 در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با حضور اعضای محترم میز تشکیل گردید.

در این جلسه که به عنوان شروع کار میز محسوب می شد دکتر قاضی زاده رئیس محترم گروه مدیریت و منابع انسانی مرکز در ابتدا ضمن معرفی کامل مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شرح وظایف و اختیارات گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی را به طور کامل برای اعضاء تشریح نمودند و فرآیندهای کاری میزهای تخصصی و نحوه ادامه مسیر پژوهش میز ها در مرکز و گروه را توضیح دادند.

ایشان اظهار نمودند که خروجی میزها در قالب های مختلف مورد انتظار است از جمله پروژه های کلان، میان مدت و کوتاه مدت، همچنین از میزها انتظار می رود ضمن مساله یابی برای پایان نامه های دانشجویی و داوطلبان کسر ی خدمت سربازان نیز موضوعاتی ارائه، انتخاب و پیشنهاد کنند. در نهایت انتظار می رود که میزها خروجی خود را در قالب کتاب، مقاله، نشریه، نمای راهبردی، نشست های هم اندیشی، همایش های تخصصی، همایش های سراسری، کارگاه های آموزشی و .. به مخاطبان مرکز در بخش های دفاع و امنیت به ویژه فرماندهان، مدیران و کارشناسان نیروهای مسلح عرضه گردد.

دکتر خاشعی رئیس میز مدیریت جهادی در ادامه جلسه ضمن معرفی اعضای حاضر در جلسه، نسبت به ادامه مسیر میز و نحوه انجام تحقیقات در میز مطالبی را عنوان داشتند که حول 3 محور تمرکز داشت:

  1. تهیه گزارشات ویژه راهبردی برای نهاد های دفاعی، امنیتی و نظامی از منظر مدیریت جهادی.
  2. اجرای پروژه هایی که می تواند اجراء، هدایت و یا برون سپاری شوند.
  3. مجموعه ای از نسشت های هم اندیشی و کرسی های نظریه پردازی و ... که توسط اعضاء و یا مدعوینی از خارج مرکز ارائه گردند.

در ضمن بررسی نقشه کار میز و همچنین تدوین شناسنامه میز نیز به جلسه آینده موکول گردید.